Gå til innholdet

Kompetanse

Ro Sommernes er særlig kjent for sin spisskompetanse innen insolvens og restrukturering, og blir stadig kåret til en ledende aktør på disse forretningsområdene.  

Ro Sommernes yter også utstrakt bistånd ved kjøp og salg av virksomheter, entreprise og fast eiendom. Ro Sommernes er internasjonalt anerkjent for solid og effektiv rådgivning i eiendomsmarkedet. Våre advokater prosederer jevnlig saker for domstolene og flere har møterett for Høyesterett.

Ro Sommernes har bred forretningsjuridisk kompetanse, og tilbyr også rådgivning innen arbeidsrett, familierett, arv og dødsboskifte, informasjonsteknologi og media. Flere av våre advokater er en rekke ganger kåret til ledende aktører innen sine arbeidsområder.

Med faglig tyngde og kommersiell forståelse vil advokatene hos Ro Sommernes alltid sette klientens behov og ønsker i fokus. 

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart