Skip to main content

Skatt og avgift

Våre advokater har høy juridisk kompetanse innenfor skatt og avgift.

Våre advokater har sterk faglig kompetanse innenfor skatt og avgift. Ro Sommernes bistår både selskaper og privatpersoner i ethvert spørsmål knyttet til skatt og avgift.

Ro Sommernes’ advokater har blant annet bred erfaring med transaksjonsrelatert skatterådgivning og etablering av strukturer, samt annen generell nasjonal og internasjonal skatterådgivning. Våre advokater har spisskompetanse på utforming av incentivordninger for ledende ansatte, herunder aksje- og opsjonsbaserte ordninger. Ro Sommernes’ skatterettsavdeling jobber tett sammen med firmaets øvrige faggrupper.


Kontaktpersoner