Skip to main content

Eiendom og entreprise

Våre advokater har høy juridisk kompetanse innenfor fast eiendom og entreprise og blir stadig fremhevet som ledende i bransjen.

Ro Sommernes bistår både selskaper og privatpersoner i spørsmål knyttet til fast eiendom og entreprise. Vi bistår også jevnlig klienter med alminnelige eiendomsrettslige problemstillinger relatert til rettigheter i fast eiendom, utleie, kjøp og salg av bolig mv.

Våre advokater bistår byggherrer, entreprenører og prosjektutviklere i alle faser av byggeprosjekter. Vi tilbyr effektiv håndtering av forskjellige problemstillinger, basert på høy juridisk kompetanse og kommersiell forståelse. Våre advokater vurderer den enkelte aktørs kravsposisjon, behandling av varsler og endringer, forholdet til offentlige myndigheter, og deltar også i forhandlinger og tvisteløsning. Ro Sommernes' advokater har prosedert flere viktige entreprisesaker for både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Kjøpers og selgers risiko ved eiendomstransaksjoner er et rettsområde i stadig utvikling. Gjennom mange års arbeid med fast eiendom har vi tilegnet oss høy kompetanse på dette fagfeltet. Vi bistår både virksomheter og enkeltpersoner i tvister knyttet til kjøp og salg av eiendom samt spørsmål knyttet til regulering, tinglysing og utleie.

Ro Sommernes' advokater har prosedert flere sentrale saker om servitutter og tomtefeste for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Våre advokater innehar spisskompetanse om rettigheter i eiendom og kan vise til en rekke vellykkede prosessoppdrag hvor klienter har fått anerkjent sine eiendomsrettslige rettigheter og posisjoner.

Kontaktpersoner