Skip to main content

Håkon Ustaheim

Partner

Telefon:
+47 90 52 88 60
E-post:
hu@rosom.no

Fagområde

Ustaheim arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning, med hovedvekt på kontraktsrettslige spørsmål og tvister, herunder om fast eiendoms rettsforhold, entrepriserett, mangelssaker for sameier eller kjøp, salg, leie både av bolig og næringsbygg samt konkurs og gjeldsforhandling. Ustaheim prosederer jevnlig saker for domstolene og tar oppdrag som voldgiftsdommer.

Bakgrunn

Håkon Ustaheim er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo i 1995. Ustaheim ble ansatt i Ro Sommernes som advokatfullmektig i 1995 og som fast advokat i 1999. Han tiltrådte som partner i firmaet fra 2003. Håkon Ustaheim fikk møterett for Høyesterett i 2008.