Skip to main content

Arbeidsrett

Våre advokater bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med løsninger på arbeidsrettslige spørsmål.

Ro Sommernes' advokater har bred erfaring med tvister knyttet til avskjed, oppsigelse, nedbemanning og HMS. I tillegg yter firmaet bistand knyttet til arbeidsgivers styring- og instruksjonsrett og arbeidstakers stillingsvern.

Ro Sommernes gir også råd til arbeidstaker og arbeidsgiver ved arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved transaksjoner, slik som virksomhetsoverdragelser og outsourcing.

Kontaktpersoner