Skip to main content

Børs og kapitalmarked

Vi bistår norske og utenlandske aktører som ønsker finansiering i kapitalmarkedet eller notering på en av markedsplassene i Norge, i tillegg til løpende rådgivning knyttet til regelverket for noterte selskaper og investorer, overtakelsestilbud, refinansiering av noterte selskaper og eierstyring og selskapsledelse.

Kontaktpersoner