Skip to main content

Henrik Hareide Nilsen

Partner

Telefon:
+47 90 56 61 61
E-post:
hhn@rosom.no

Fagområde

Henrik Hareide Nilsen arbeider med selskapsrett, transaksjoner, kapitalmarkeder, venture capital og restruktureringer. Henrik arbeider også med generell forretningsjuridisk rådgivning.

Bakgrunn

Henrik er utdannet Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2007. Advokatbevilling fra 2009. Henrik ble ansatt som advokatfullmektig i Ro Sommernes i 2007, tiltrådte firmaet som partner fra 2015.