Skip to main content

Konkurs og restrukturering

Ro Sommernes har Norges ledende fagmiljø innen konkurs og restrukturering.

Ro Sommernes har et nasjonalt ledende fagmiljø innen konkurs, gjeldsforhandling og restrukturering. Våre advokater oppnevnes jevnlig som bostyrere for alle typer konkursboer, og yter ustrakt rådgivning i forbindelse med gjeldsforhandlinger og restruktureringer.

Ro Sommernes representerer både kreditor og debitor i saker som gjelder insolvens og restrukturering, og yter bred service på ethvert trinn av prosessen. Ro Sommernes kan for eksempel bistå selskapets ledelse med gjeldsforhandlinger og restrukturering, og med utarbeidelse av handlings- og situasjonsplaner. Flere av våre advokater er kjent for å være svært dyktige forhandlere med god forretningssans, og er ser ofte løsningene på klientens problemer. Ro Sommernes nyter både nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sine resultater ved gjeldsforhandlinger og sitt vellykkede arbeid som bostyrere.

Våre advokater har utstrakt erfaring som bostyrere og som rekonstruktører for flere av de største konkursene og rekonstruksjonene i Norge. I tillegg til ordinær bobehandling bistår firmaets advokater med vurdering av straffbare forhold, kreditorsvik og styreansvar.

Firmaet yter også rådgivning til privatpersoner, både på kreditor- og debitorsiden.

Kontaktpersoner