Skip to main content

Håvard Wiker

Partner

Telefon:
+47 90 15 71 67
E-post:
hw@rosom.no

Fagområde

Wiker arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på kriseengasjementer, restrukturering, gjeldsforhandlinger og konkurs. Han er leder for vårt firmas avdeling for insolvens og restrukturering. Wiker har oppdrag som bostyrer for norske domstoler.

Bakgrunn

Håvard Wiker er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1992. Wiker ble ansatt som advokatfullmektig i Ro Sommernes i 1993, og tiltrådte firmaet som partner fra 1996. Håvard Wiker har i 16 år vært medlem av advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso, de siste seks årene som leder av utvalget.