Skip to main content

Shipping, offshore og energi

Våre advokater rådgir og bistår aktører i shipping-, energi-, fornybar-, og offshoresektoren innenfor et bredt spekter av kommersielle og juridiske problemstillinger.

Vi bistår blant annet med rådgivning rundt kommersielle kontrakter, finansiering, selskapsrett, strukturering, transaksjoner og due diligence. Videre bistår vi ved tvisteløsning. Med bransjeerfaring og tverrfaglig spisskompetanse er vi blant Norges ledende aktører på dette området, og yter rådgivning på et høyt kommersielt og faglig nivå.

Kontaktpersoner