Skip to main content

Tvist og prosedyre

Ro Sommernes' advokater har høy juridisk kompetanse innen tvisteløsning og prosedyre.

Ro Sommernes har bred erfaring med tvisteløsning og prosedyre. Våre advokater prosederer regelmessig både for de ordinære rettsinstanser og voldgiftsdomstoler. Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett, samt erfaring fra internasjonale domstoler.

Våre advokater har også omfattende kompetanse hva gjelder begjæring om midlertidig forføyning og arrest. I tillegg til generell domstolsbehandling yter våre advokater bistand ved alternative konfliktløsningsorganer som KOFA, forbrukertvistutvalget, boligtvistnemnda og andre ordninger.

Kontaktpersoner