Skip to main content
Våre advokater har høy faglig kompetanse og bred erfaring fra nasjonale og internasjonale transaksjoner, børsnoteringer og andre selskapsrettslige prosjekter og oppdrag.

Ro Sommernes bistår både norske og utenlandske klienter ved kjøp og salg av virksomheter, fisjoner, fusjoner, oppkjøp, omorganisering, restrukturering og i andre transaksjoner innenfor corporate/M&A. Våre advokater har lang erfaring med selskapstransaksjoner og tilbyr bistand i alle faser av transaksjonsprosessen.

Kontaktpersoner