Skip to main content

Faglig tyngde og høy servicegrad

Ro Sommernes er et mellomstort advokatfirma i Oslo. Av Legal 500 er firmaet rangert som det ledende advokatfirma i Norge innen insolvens og restrukturering.

Historie

Ro Sommernes ble etablert av Knut Ro og Ståle Sommernes i 1993. Siden 1993 har firmaet hatt en jevn økning i antall ansatte. I dag har vi 45 ansatte hvorav 14 er partnere.

Firmaet ble først drevet fra lokaler i Øvre Slottsgate 12 B. Etter hvert som firmaet vokste ble det behov for større lokaler og vi flyttet til Roald Amundsens gate 6. Fra september 2013 har firmaet holdt til på Fridtjof Nansens plass 7 i Oslo sentrum.

Virksomheten drives under ledelse av managing partner Henrik A. Christensen. Øvrige styremedlemmer er Nils Holger Koefoed (styreleder), Henrik Hareide Nilsen, Linn E. Drejer-Dølvik, Katinka Wikborg og Sissel Beck.

Etisk regelverk

Vår rådgivningsvirksomhet er undergitt det etiske regelverket Regler for god advokatskikk og advokatforskriften. Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen.

Regler for god advokatskikk (RGA) har som formål å sikre at advokatvirksomhet utføres etter etiske prinsipper som er grunnlag for advokatens virke

Klienter kan gi advokaten opplysninger som advokaten er forpliktet til ikke å meddele videre. Advokatens plikt til å behandle opplysninger fortrolig er en nødvendig forutsetning for tillit og er således en grunnleggende og overordnet rett og plikt for advokaten. Advokaten har en plikt til å fremme klientens interesser.

Regler for god advokatskikk håndheves gjennom disiplinærsystemet hos Advokatforeningen. Klage på en advokats brudd på de advokatetiske regler kan fremsettes for Advokatforeningens disiplinærutvalg. Beslutningene fra disiplinærutvalgene kan påklages til den offentlig oppnevnte disiplinærnemnden.

Ledelsen

Virksomheten drives under ledelse av managing partner Henrik A. Christensen.

Styret består av:

Styrets leder

Styremedlemmer

Oppdragsvilkår

Den Norske Advokatforeningen traff i 2004 vedtak om å pålegge alle advokatkontorer å utarbeide oppdragsbekreftelse. Oppdragsbekreftelsen skal i første rekke ivareta klientens interesser og skape klarhet omkring oppdragets omfang. Alle klienter mottar oppdragsbekreftelse ved opprettelse av et kundeforhold. Som en del av oppdragsbekreftelsen følger våre standard oppdragsvilkår.

Studenttilbud

Ro Sommernes tilbyr traineeopphold for jusstudenter fra og med begynnelsen av og gjerne så tidlig som mulig etter avsluttet 2. studieår. Da vil man minst ha påbegynt 3. studieår når et eventuelt opphold skal gjennomføres. Studentene ansettes normalt i perioder på fire til seks uker, og kan tilpasses studentenes kurs og forelesninger. Fordi vi ofte har avtalt opphold for studenter langt frem i tid, oppfordrer vi alle studenter til å søke så tidlig som mulig, og gjerne allerede etter avsluttet 2. studieår.