Gå til innholdet

Student

Ro Sommernes tilbyr traineeopphold for jusstudenter fra og med begynnelsen av og gjerne så tidlig som mulig etter avsluttet 2. studieår. Da vil man minst ha påbegynt 3. studieår når et eventuelt opphold skal gjennomføres. Studentene ansettes normalt i perioder på fire til seks uker, og kan tilpasses studentenes kurs og forelesninger. Fordi vi ofte har avtalt opphold for studenter langt frem i tid, oppfordrer vi alle studenter til å søke så tidlig som mulig, og gjerne allerede etter avsluttet 2. studieår.

Hos Ro Sommernes får studentene jobbe tett med advokatene. Arbeidet er hovedsakelig juridisk rettet og det forsøkes å gi studentene muligheter til å prøve seg innenfor alle de fagfelt vi tilbyr i vår rådgivning. Arbeidet blir avlønnet på timesbasis under konkurransedyktige betingelser. Studenter hos Ro Sommernes har en bratt læringskurve og blir også inkludert i våre sosiale opplegg. Flere av våre fullmektiger og advokater startet sin karriere i Ro Sommernes som studenter. 

Interesserte kan sende søknad om traineeopphold til vårt kontor v/advokat Håkon Ustaheim. Søknader sendes per e-post med CV, attester, samt karakterutskrift/vitnemål fra videregående skole og universitet. I vurderingen av søknader vektlegger vi gode faglige resultater, forretningsmessig forståelse og evnen til å arbeide selvstendig.

 

<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Håkon Ustaheim

Les mer

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart