Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 26.04.2021

Ro Sommernes har bistått Statt Torsk AS med notering på Euronext Growth Oslo

Ro Sommernes har bistått Statt Torsk AS med notering på Euronext Growth Oslo. Teamet har bestått av advokat Henrik Hareide Nilsen og advokat Håkon Hellerud, som har bistått selskapet med koordinering av prosessen sammen med tilretteleggere, kommunikasjon med børsen, utarbeidelse av børssøknad og informasjonsdokument mm., samt generell rådgivning i forbindelse med noteringsprosessen.  


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart