Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 29.03.2021

Ro Sommernes bistår Lineage Logistics med etablering av logistikkvirksomhet i Norge

Ro Sommernes har bistått det internasjonale logistikk-konsernet Lineage Logistics med etablering av virksomhet i Norge, herunder arbeid med etablering av selskapsstrukturer og oppkjøp av operative logistikkselskap og logistikkeiendom i Norge.

Vår bistand har blant annet bestått i forhandlinger og avtaleverk rundt oppkjøp av eiendoms- og driftsselskaper, herunder arbeid med due diligence, kontraktsforhandlinger, kontraktsutarbeidelse, gjennomføring av transaksjoner, og generell selskapsrettslig og kommersiell bistand i prosessene.

Ro Sommernes’ team i forbindelse med arbeidet for Lineage Logistics har vært advokatene Henrik Hareide Nilsen, Håkon Hellerud, Katinka Wikborg og Ole Johan Stensli.


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart