Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 13.02.2020

Advokat Håvard Wiker er oppnevnt som leder av gjeldsnemden.

Styret i Havyard Ship Technology AS, et datterselskap i børsnoterte Havyard Group ASA, innleverte begjæring om gjeldsforhandlinger til Sogn og Fjordane tingrett tirsdag 11. februar 2020. Selskapet har opplyst at beslutningen om å søke gjeldsforhandlinger er et ledd i den planlagte restruktureringen av verftsvirksomheten i Havyard Group ASA, og er begrunnet i at Havyard Ship Technology AS er ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser overfor kreditorene. Dette skyldes ifølge selskapet at det forventede sluttoppgjøret fra pågående prosjekter ikke ansees å være tilstrekkelig til å gjøre opp Havyard Ship Technology AS sine forpliktelser overfor kreditorene fullt ut.

Vårt team på saken er: Håvard Wiker, Erik Sandtrø, Katinka Wikborg, Håkon Hellerud og Martine Neerland Brustad.

 


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart