Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 12.02.2021

Ro Sommernes har bistått med emisjon i Borr Drilling

Ro Sommernes har bistått Borr Drilling Limited i forbindelse med selskapets planlegging og gjennomføring av en emisjon på Oslo Børs, der selskapet hentet 46 millioner dollar i frisk egenkapital.

Advokat Henrik Hareide Nilsen og advokat Håkon Hellerud har bistått med koordinering mot Finanstilsynet, utarbeidelse av prospekt og tilhørende dokumentasjon og generell rådgivning i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av prosessen.  


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart