Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 20.03.2020

Ro Sommernes bistår bedrifter gjennom de forlengede tiltakene i forbindelse med corona-krisen.

Ro Sommernes har de siste ukene arbeidet aktivt med klienter, særlig i retail-, eiendoms- og reiselivsbransjene, for å håndtere konsekvensene av tiltakene i forbindelse med corona-krisen.  

Ro Sommernes jobber i denne anledning særlig med forhandlinger og avtaleverk knyttet til leieforhold, forsikringer, og med vurderinger knyttet til styreansvar, likviditetsutfordringer, finansieringsløsninger og omstruktureringer.

Vi deltar også i debatten rundt statlige hjelpetiltak, og advokat Nils Holger Koefoed har blant annet deltatt på Stavrum og Eikelands podcast i Nettavisen.

Vi er tilgjengelige når som helst for diskusjoner rundt virksomheter med utfordringer i den krevende tiden:


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart