Gå til innholdet

Konkurs og restrukturering

Ro Sommernes har et nasjonalt ledende fagmiljø innen konkurs, gjeldsforhandling og restrukturering. Våre advokater oppnevnes jevnlig som bostyrere for alle typer konkursboer, og yter ustrakt rådgivning i forbindelse med gjeldsforhandlinger og restruktureringer.

Ro Sommernes representerer både kreditor og debitor i saker som gjelder insolvens og restrukturering, og yter bred service på ethvert trinn av prosessen. Ro Sommernes kan for eksempel bistå selskapets ledelse med gjeldsforhandlinger og restrukturering, og med utarbeidelse av handlings- og situasjonsplaner. Flere av våre advokater er kjent for å være svært dyktige forhandlere med god forretningssans, og er ser ofte løsningene på klientens problemer. Ro Sommernes nyter både nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sine resultater ved gjeldsforhandlinger og sitt vellykkede arbeid som bobestyrere. 

Ro Sommernes' advokater har utstrakt erfaring som bobestyrere for flere av de største konkursene i Norge. I tillegg til ordinær bobehandling bistår firmaets advokater med vurdering av straffbare forhold, kreditorsvik og styreansvar. 

Firmaet yter også rådgivning til privatpersoner, både på kreditor- og debitorsiden. 

<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Knut Ro

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Håvard Wiker

Les mer

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart