Gå til innholdet

Ro Sommernes følger den salærpolicy som er fastsatt av Advokatforeningen.

Det innebærer at vårt honorar fastsettes på bakgrunn av medgått tid hensyntatt oppdragets omfang, vanskelighetsgrad, betydning og resultat, hvilke interesser som er involvert og den spesialkyndighet som oppdraget krever. Våre veiledende timeprisintervaller i NOK (eks. mva.) er fra 01.01.2017:

Advokatfullmektig: 1600 - 2200
Faste advokater: 2500 - 2900
Senioradvokater: 2500 - 3200
Partnere: 3200 - 5000


Overfor forbrukere er priser inkl. 25 % mva.

Advokatfullmektig: 2000 - 2750
Faste advokater: 3125 - 3625
Senioradvokater: 3125 - 4000
Partnere: 4000 - 6250

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no