Gå til innholdet

Den Norske Advokatforeningen traff i 2004 vedtak om å pålegge advokatkontorene å gi oppdragsbekreftelse. Oppdragsbekreftelsen skal i første rekke ivareta klientens interesser og skape klarhet om oppdragets omfang. Alle klienter mottar oppdragsbekreftelse ved opprettelse av et kundeforhold. Som del av oppdragsbekreftelsen følger våre standard oppdragsvilkår.

Våre standard oppdragsvilkår finner du her.  

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no