Gå til innholdet

Ro Sommernes ble etablert av Knut Ro og Ståle Sommernes i 1993.

Siden 1993 har firmaet hatt en jevn økning i antall ansatte. I dag har vi 35 ansatte hvorav 10 er partnere.

Firmaet ble først drevet fra lokaler i Øvre Slottsgate 12B. Etter hvert som firmaet vokste ble det behov for størrelokaler. Da flyttet vi til Roald Amundsens gate 6. Fra og med september 2013 har firmaet vært etablert i Fridtjof Nansens plass 7 i Oslo sentrum. 

Virksomheten drives under ledelse av styreleder og managing partner Erik Sandtrø. Øvrige styremedlemmer er Håvard Wiker og Nils Holger Koefoed

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no