Gå til innholdet

Etikk

Regler for god advokatskikk (RGA) har som formål å sikre at advokatvirksomhet utføres etter etiske prinsipper som er grunnlag for advokatens virke

Klienter kan gi advokaten opplysninger som advokaten er forpliktet til ikke å meddele videre. Advokatens plikt til å behandle opplysninger fortrolig er en nødvendig forutsetning for tillit og er således en grunnleggende og overordnet rett og plikt for advokaten. Advokaten har en plikt til å fremme klientens interesser.

Regler for god advokatskikk håndheves gjennom disiplinærsystemet hos Advokatforeningen. Klage på en advokats brudd på de advokatetiske regler kan fremsettes for Advokatforeningens disiplinærutvalg. Beslutningene fra disiplinærutvalgene kan påklages til den offentlig oppnevnte disiplinærnemnden.

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart