Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 12.11.2020

Bostyrer og advokat i Ro Sommernes, Håvard Wiker, har sammen med to andre bostyrerkollegaer skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv.

Håvard Wiker, bostyrer og partner i Ro Sommernes advokatfirma, har sammen med Frank C. Aase, bostyrer og managing partner i Brækhus Advokatfirma, og Ellen Schult Ulriksen, bostyrer og partner i Advokatfirmaet Haavind, skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv (11.11.2020) om den foreslåtte avviklingen av Oslo byfogdembete som spesialdomstol. 

Landets mest erfarne bostyrere uttrykte tidligere i høst sin sterke motstand mot sammenslåingen av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete (se artikkel). I ovennevnte innlegg i Dagens Næringsliv opprettholder Wiker, Aase og Schult Ulriksen sin kritikk av Justisdepartementets forslag om å avvikle Oslo byfogdembete som spesialdomstol. Bostyrerne peker på at en avvikling kan gi staten tap som overstiger besparelsene: 

"Regjeringen prøver å hindre unødige konkurser. Samtidig foreslår den å legge ned Norges eneste spesialdomstol på feltet. Unødige konkurser vil ramme staten som stor kreditor og gjennom økte NAV-utbetalinger."

Begrunnelsen for sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete er hovedsakelig økt fleksibilitet i ressursutnyttelsen, og økonomisk gevinst med tanke på drift/organisering. Det foreligger imidlertid ingen konsekvensutredning, og samtlige brukere i 2020 fraråder sammenslåing. Et klart flertall av høringsinstansene stiller seg også kritiske til Justisdepartementets forslag.

Konkursmiljøet frykter at Oslo byfogdembetes spesialkompetanse kommer til å bli vannet ut dersom sammenslåingen blir et faktum. Videre skriver Wiker, Aase og Schult Ulriksen at "en sammenslåing vil redusere mulighetene for vellykkede gjeldsforhandlinger eller rekonstruksjoner og svekke mulighetene for at levedyktige virksomheter kan unngå konkurs. Unødige nedleggelser vil medføre at kostnadene ved arbeidsledighetstrygd øker og at staten mister skatteinntekter."

- Og avslutningsvis: "Det finnes ingen annen fornuftig løsning enn å stanse sammenslåingen av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete."


Innlegget i sin helhet kan leses her.


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart