Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 16.10.2020

Justisdepartementet foreslår å slå sammen Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Landets mest erfarne konkursadvokater er sterkt kritiske til forslaget.

Regjeringen har i lengre tid arbeidet med en domstolsreform, og i begynnelsen av oktober la den frem en plan for å endre strukturen i domstolene. Endringene innebærer en reduksjon av antall rettskretser; blant annet at Oslo byfogdembete, en spesialisert domstol som jobber med konkurs, gjeldsordning og arrest (pengekrav), blir underlagt Oslo tingrett. Begrunnelsen for sammenslåingen er et ønske om fleksibilitet blant dommerne og lavere kostnader.

En rekke av landets mest erfarne konkursadvokater og bostyrere har i et samlet høringssvar påpekt hvordan sammenslåingen vil få motsatt effekt. De frykter lengre saksbehandlingstid, lavere kompetanse over tid og, på sikt, en forvitring av systemet. 

Advokat Håvard Wiker i Ro Sommernes advokatfirma DA sier at han nærmest er sikker på at Oslo byfogdembetes kompetanse kommer til å bli vannet ut dersom sammenslåingen blir et faktum.

- Vi har i dag et system som vet hva dette handler om, som behandler saker i det tempoet som er nødvendig, og som forstår litt næringsliv. Vi frykter at ikke bare kompetansen blir borte, men at systemet forvitrer, uttaler han.

Det kritiske høringssvaret, som er undertegnet av 35 advokater og bostyrere fra de mest sentrale advokatfirmaene i Oslo, påpeker ikke bare de negative konsekvensene av en sammenslåing, men også "timingen". Det gjøres et poeng av at man ennå ikke vet hvilke effekter Covid-19 vil ha på næringslivet:

- I en krisetid hvor stabilitet og høy kompetanse i landets kompetansesenter for insolvens- og rekontruksjonslovgivningen vil være viktigere enn noen gang, fremstår en sammenslåing, i strid med domstolens og sentrale brukeres råd, uforsvarlig.


Mer om saken kan leses her.


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart