Gå til innholdet

Dato: 06.04.2018

På grunn av stor oppdragsmengde har vi behov for en advokatfullmektig og en advokat til vår avdeling for shipping og offshore.

Ro Sommernes er i vekst og trenger flere medarbeidere. Vi har et umiddelbart behov for en advokatfullmektig og en noe mer erfaren advokat, med interesse for forretningsjus generelt og shipping og offshore spesielt.  

Ro Sommernes arbeider for en rekke norske og utenlandske selskaper innenfor disse næringene. Våre oppdrag omfatter

·        Bistand i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter;

·        Bistand i forbindelse med kjøp, salg og utleie av skip, borerigger og andre aktiver;

·        Rådgivning knyttet til alle typer kontraktsforhold;

·        Rådgivning knyttet til rammevilkår;

·        Bistand i forbindelse med finansiering av virksomheter (både egenkapital og fremmedkapital).

Vi har et nært forhold til våre klienter og blir ofte involvert i prosjekter på et tidlig tidspunkt. Vi gir råd i forhold til så vel norsk som engelsk rett.

For begge stillingskategoriene krever vi gode eksamensresultater. Vi forventer at eventuelle søkere behersker engelsk som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig. En genuin interesse for og alminnelig kunnskap om shipping og offshorenæringene er en forutsetning for begge stillinger.

For stilling som advokatfullmektig vil erfaring og engasjementer utover utdannelse være av betydning. For stilling som advokat vil tidligere arbeidserfaring bli vektlagt.

Vi kan tilby konkurransedyktige vilkår, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø og lokaler midt i Oslo sentrum. Vi har en rekke prosedyreoppdrag som normalt gir gode muligheter for rettssaker, også for advokatfullmektiger.

Søknad med vitnemål for Mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende, CV, attester og referanser, samt vitnemål fra videregående skole, bes innsendt snarest mulig pr. e-post: kes@rosom.no. Søknadene vil bli vurdert etter hvert som de innkommer og tiltredelse kan skje snarlig.

Spørsmål om stillingene kan rettes til advokat Lynne Skajaa


Tilbake

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no