Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 26.06.2017

Block Watne og Urbanium har kjøpt utviklingseiendommen Solberg Øst i Ås kommune. Ro Sommernes advokatfirma har vært juridisk rådgiver i forbindelse med salget.

Solberg Sameie har solgt eiendommen Solberg Øst på 88,3 mål til Block Watne og Urbanium. Utviklingseiendommen ligger i Ås kommune, i et område regulert til småhusbebyggelse, blokkbebyggelse og annen offentlig eller privat tjenesteyting. Heilo eiendom har bistått med rådgivning i forbindelse med salget. Ro Sommernes advokatfirma, ved partner Nils Petter Hansson har bistått med juridisk rådgivning.


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart