Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 01.11.2019

Vinggruppen i Norden er kjøpt opp av Petter Stordalens Strawberry Group og TDR Capital. Ro Sommernes har bistått gjennom hele prosessen.

Ro Sommernes har bistått Strawberry Group og TDR Capital gjennom hele prosessen i forbindelse med oppkjøp av Vinggruppen i Norden.

Strawberry Group, som eies av Petter Stordalen, har sammen med Altor og TDR Capital inngått en avtale om å kjøpe Nordens mest fremgangsrike reiseselskap. Strawberry Group og Altor kjøper 40 prosent hver, mens TDR Capital kjøper de resterende 20 prosentene. Dermed får Ving igjen nordiske majoritetseiere.

Under ett døgn etter at den britiske reiselivsgiganten Thomas Cook gikk konkurs tidligere i høst, var det klart at den nordiske Vinggruppen skulle drives videre. Etter en måned med forhandlinger med flere ulike interessenter, og senere budrunde, ble det 30. oktober klart at det Stordalen-kontrollerte Strawberry Group, sammen med de to oppkjøpsfondene Altor og TDR Capital, er de nye eierne av reiseselskapet.

All virksomhet vil bli overført til et nytt selskap, opprettet av de nye eierne, der transaksjonen innebærer en kombinasjon av kjøp av hele selskapet og eiendelene til visse selskaper i den tidligere juridiske strukturen i Vinggruppen. I praksis betyr dette at Ving Sverige, Thomas Cook Northern Europe og Thomas Cook Nordic Holding settes under konkursbehandling og at virksomhetene deretter direkte overføres til det nyetablerte selskapet.

Ro Sommernes’ corporate- og transaksjonsteam har bred kompetanse og utstrakt erfaring fra en rekke store og komplekse transaksjoner. Denne gangen er det våre advokater, Henrik A. Christensen, Nils Holger Koefoed, Ole Johan Stensli og Markus Wiederstrøm som har bistått Strawberry Group og TDR Capital.


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart