Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 20.12.2019

Ro Sommernes har bistått P/F Bakkafrost i forbindelse med erverv av The Scottish Salmon Company (SSC).

Ro Sommernes har bistått P/F Bakkafrost (BAKKA) i forbindelse med erverv av The Scottish Salmon Company (SSC), begge notert på Oslo Børs, herunder i forbindelse med rettet emisjonpliktig tilbud, prospekt og reparasjonsemisjon.

Ro Sommernes’ transaksjons- og corporateavdeling bistår jevnlig i denne typen transaksjoner, både nasjonalt og internasjonalt.


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart