Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 23.10.2019

Ro Sommernes har bistått Jotunfjell Partners AS i forbindelse med oppkjøp av kosmetikkjedene VITA og Loco

Mandag 21. oktober 2019 begjærte Cosmetic Group, selskapet bak kosmetikkjedene VITA og Loco, oppbud. VITA er Norges største kjede innen skjønnhet og velvære, mens lavpriskonseptet Loco ble etablert i 2017. Flere interessenter var umiddelbart klare for å overta kosmetikkonsernet. Sent tirsdag kveld, 22. oktober, ble det, etter forhandlinger, bekreftet av bostyrer at investeringsselskapet Jotunfjell Partners er de nye eierne av VITA og Loco.

Jotunfjell Partners’ mål er å videreføre så mange butikker og arbeidsplasser i VITA-kjedene som mulig, men det er likevel klart at en del butikker vil måtte avvikles. De beste tidligere VITA EXCLUSIVE-butikkene skal skilles ut i et eget selskap og drives videre under nytt navn. Loco-kjeden avvikles i sin helhet.

Jotunfjell Partners ble etablert i 2001 og har siden da kjøpt over 35 selskaper – de fleste av dem innen varehandel. Investeringsselskapet har sett muligheter der andre har tapt, og har blant annet skapt lønnsomhet i konkursrammede Gullfunn. I fjor kjøpte selskapet konkursboet til Enklere Liv. Grupperingen eier også Elite Foto og Airport Retail Group. I sistnevnte inngår 24 butikker på Steen & Strøm Magasin, samt butikker på flere flyplasser i Norge, Sverige, Finland, Island og Storbritannia.    

Ro Sommernes sitt insolvens- og restruktureringsteam bistår regelmessig i denne typen forhandlinger, samt i omstillings- og overtakelsesprosesser.

I denne anledning har vi bistått i forhandlinger med konkursboet, gjennomgang av VITA-konsernet, dialog med utleiere for videre drift av lokaler, samt gitt struktur- og selskapsrettslig rådgivning. Teamet har bestått av Nils Holger Koefoed, Erik Sandtrø, Thomas Monsen, Harald Sommernes, Tuva Wolff Eikrem og Karoline Haugen


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart