Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 01.08.2019

Ro Sommernes bistår med innhenting av NOK 695 millioner i egenkapital.

Vi har bistått Hunter Group ASA med en rettet emisjon hvor selskapet har hentet inn NOK 695 millioner i ny egenkapital, for finansiering av selskapets skipsbyggingsprogram. Vår bistand har knyttet seg til utarbeidelse av selskaps-/investordokumentasjon, og prospekt i anledning rettet emisjon og etterfølgende reparasjonsemisjon (senere kansellert).

Ro Sommernes’ avdeling for transaksjoner og corporateoppdrag bistår jevnlig med denne typen egenkapitalfinansiering, både nasjonalt og internasjonalt.


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart