Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 13.01.2021

Ro Sommernes har bistått Daimyo Eiendom AS i forbindelse med salg av Fornebuveien 42-44 og 46-48.

Ro Sommernes har bistått Daimyo Eiendom AS i forbindelse med salg av Fornebuveien 42-44 og 46-48 til eiendomsutvikleren Anthon B Nilsen Eiendom AS.
 
Fornebuveien 42-44 og 46-48 er bebygget med fire sammenknyttede kontorbygg på til sammen 6 000 kvadratmeter pluss kjellerarealer. Bygningene har tidligere vært hovedkvarter for SAS.
 
Fornebu er et område med stort potensial for utvikling, og byggingen av den nye Fornebubanen vil knytte området enda nærmere Oslo Sentrum. 
 
Selger, Daimyo Eiendom AS, som selv satser på å utvikle naboeiendommen, Fornebuveien 38-40, ser frem til et spennende samarbeid med kjøper om videre utvikling av eiendommene i Fornebuveien.    

Ro Sommernes' team har bestått av Nils Petter Hansson og Håkon Hellerud


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart