Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 07.04.2017

Nils Holger Koefoed har bistått Jotunfjell Partners AS med kjøp av samtlige aksjer i Rygge Sivile Lufthavn AS.

Jotunfjell Partners AS har inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i Rygge Sivile Lufthavn AS, selskapet som drev Moss Lufthavn Rygge frem til 1. november 2016. Selskapet eier terminalbygg og andre sivile anlegg på Rygge. Jotunfjell Partners AS har presentert realistiske planer for videre drift av flyplassen og har kommet til enighet med selskapets bank DNB om videre finansiering. Kristoffer Olsen i Jotunfjell Partners AS håper at oppstart kan skje allerede i 2018.

Ro Sommernes advokatfirma, ved partner Nils Holger Koefoed, har bistått ved oppkjøpet, blant annet med forhandlinger med kreditorer og utarbeidelse av nødvendig avtaleverk.

Se ellers eksempelvis pressemelding fra partene av 4. april 2017, eller artikkel i Dagens Næringsliv.

 


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart