Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 30.09.2020

Konkurransetilsynet varslet i aug. at de ville stanse gigantfusjonen mellom Gresvig og Sport 1. Etter motstand fra advokater tillater de sammenslåingen.


Konkurransetilsynet varslet 21. august i år at det kunne bli aktuelt å stanse fusjonen mellom Gresvig (Intersport, G-Sport og G-Max) og Sport 1. Én måned senere har tilsynet valgt å legge bort saken.

I utgangspunktet mente Konkurransetilsynet at fusjonen var dypt problematisk, ettersom Gresvig og Sport 1 var hverandres største konkurrenter. Tilsynes fryktet at sammenslåingen ville skape en maktkonsentrasjon som kunne gi dårligere varetilbud og økte priser for forbrukerne. 

I tidsrommet mellom Konkurransetilsynets varsel om inngrep i august og godkjennelse av fusjonen en måned senere har det pågått omfattende korrespondanse og møtevirksomhet mellom to advokater og tilsynet.

Partenes advokat, Helge Stemshaug i Advokatfirmaet Bahr AS, har angrepet tilsynets saksbehandling og rettslige vurderinger. Advokat i Ro Sommernes advokatfirma DA og bostyrer i Gresvig-konkursen, Håvard Wiker, har også reagert sterkt på tilsynets behandling av saken. Da varsel om inngrep kom, opplevde han at tilsynet hadde ignorert konkret informasjon som var blitt gitt i brev og i stedet basert seg på feilaktige antakelser. 

Et sentralt spørsmål i vurderingen av om Gresvig og Sport 1 lovlig kunne fusjonere, var om det fantes et annet godt alternativ. - Kunne noen andre kjøpt Gresvig-boet og i stedet videreført driten? Konkurransetilsynet mente først at det sannsynligvis fantes et slikt alternativ. Bostyrer Wiker forteller at det viktigste var å få tilsynet til å endre mening på dette punket. Han fastslår at ingenting tydet på at det fantes en slik alternativ kjøper.  

I brev til Konkurransetilsynet av 4. september angriper Wiker tilsynets vurdering:

«Boet mener det er klart uriktig når tilsynet konkluderer med at den mest sannsynlige markedsutviklingen i fravær av foretakssammenslutningen er at virksomheten til Gresvig ville blitt solgt til en annen aktør for videreføring».

Mer om Konkurransetilsynets helomvendig i saken og endelige godkjennelse av fusjonen kan leses her

 


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart