Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 20.10.2021

Klienter tilkjent 27,5 millioner kr i erstatning etter leilighetskjøp i Brasil.

Ro Sommernes har bistått 40 norske kjøpere av leiligheter i Brasil.

På vegne av kjøperne har Ro Sommernes gransket saken, anmeldt de to norske eierne av det brasilianske selgerselskapet og fremsatt erstatningskrav på til sammen 27,5 millioner kroner.

Partner og advokat i Ro Sommernes, Øyvind Clausen Bade, har bistått kjøperne og prosederte erstatningskravet i rettssaken som ble avholdt over fire uker høsten 2021. Oslo tingrett avsa dom i saken 18. oktober 2021 og kjøperne fikk fullt medhold i sitt erstatningskrav. De to bakmennene ble samtidig dømt til 3 års fengsel for underslag og fradømt retten til å drive næringsvirksomhet med forgreninger til utlandet for alltid.

Dommen kan påankes og er derfor ikke rettskraftig.


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart