Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 21.12.2021

Vårt rekonstruksjonsteam har vært med på en vellykket rekonstruksjon av Prosafe SE.

Den 1. september 2020 ble det åpnet rekonstruksjonsforhandlinger i Prosafe SE, og vår kollega Håvard Wiker ble oppnevnt som rekonstruktør. Prosafe SE eier og driver halvt nedsenkbare boligrigger og rekonstruksjonen er en viktig milepæl i endringen av kapitalstrukturen i selskapet. Rekonstruksjonsforslaget ble vedtatt av selskapets kreditorer med 98 % oppslutning, og den 10. november 2021 stadfestet Oslo tingrett rekonstruksjonsforslaget. Ingen anke er inngitt og stadfestelseskjennelsen er nå rettskraftig.

Rekonstruksjon er en rettslig prosess som åpner for kreative og fleksible løsninger for å redde virksomheter ut av økonomiske utfordringer. Formålet med en rekonstruksjon er å gi selskaper med alvorlige økonomiske problemer en mulighet til å forhandle med kreditorene om en reorganisering av driften og gjelden. Selskapet kan da få mulighet til å drive virksomheten videre og redde bedriftens arbeidsplasser. Samtidig sikres kreditorene større verdier enn hvis selskapet tas under konkursbehandling. Selskapets virksomhet fortsetter under rekonstruksjonsprosessen, men er underlagt rekonstruktørens tilsyn, og kan ikke uten samtykke foreta vesentlige disposisjoner, som for eksempel å stifte ny gjeld, eller pantsette eller avhende verdier selskapet eier under rekonstruksjonen. 

Om rekonstruksjonsforhandlingene i Prosafe SE sier rekonstruktør Håvard Wiker at «en rekonstruksjon er en kompleks prosess, så vi er godt fornøyde med at stadfestelseskjennelsen er rettskraftig slik at selskapet kan se fremover».

Ro Sommernes' team på saken var Håvard Wiker, Erik Sandtrø, Nils Holger Koefoed, Ole Johan Stensli, Håkon Styrvold Carlberg, Malin Johanna Källström og Caroline Lomsdalen Bendixen


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart