Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 28.02.2017

Advokat Håvard Wiker er oppnevnt som bostyrer.

Konkurs i EMAS-AMC AS ble åpnet 28. februar 2017, med Håvard Wiker som bostyrer. 

Selskapet har vært en del av det globale EMAS CHIYODA Subsea-konsernet, og har flere heleide datterselskaper samt eierinteresser i andre offshoreselskaper. Morselskapet, EMAS CHIYODA Subsea Ltd., er delvis eiet av Ezra Holdings Ltd, som er børsnotert i Singapore. Ezra Holdings Ltd. eier også EMAS Offshore Ltd., som er notert på Oslo Børs.   

Gjennom virksomheten har selskapet vært en leverandør av subsea- og offshore-tjenester, hovedsakelig i Nordsjøen. Selskapet har operert en flåte på rundt 10 skip, hvorav to til tre har vært operert fra Oslo. Selskapet omsatte i 2015 for omkring USD 411 mill, og hadde ved oppbudsbegjæringen en gjeld på nærmere USD 300 mill.

EMAS-konsernet har i lengre tid arbeidet med en omfattende, global restruktureringsprosess. I starten av februar ble det imidlertid klart at det norske EMAS-AMC AS ikke ville være omfattet av denne prosessen, som nå har ledet til at en rekke av konsernselskapene har innledet frivillilge gjeldsforhandlinger under Chapter 11 i US Bankruptcy Code i USA.


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart