Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 02.04.2020

Garantiordningen i forbindelse med Covid-19 gjaldt innledningsvis små og mellomstore bedrifter, men er nå utvidet for større selskaper.

Fredag 27. mars fastsatte Finansdepartementet forskrift til lov om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter som ble vedtatt av Stortinget lørdag 21. mars 2020. I forskriften avklares en rekke forhold knyttet til loven slik at garantiordningen med en totalramme på 50 milliarder kroner nå iverksettes.

Vi viser til tidligere nyhetsartikkel om de innledende hovedpunktene i forskriften. 

Finansdepartementet varslet i en pressemelding torsdag 2. april 2020 at ordningen skal utvides til også å gjelde for selskaper som overstiger terkslene i forskriftens definisjon av SMB-selskaper. Saken ble hastebehandlet av ESA og regjeringen 2. april, og forskriftsendringen trådte i kraft samme dag.

Det har vært en rekke spørsmål om ordningen i forbindelse med forståelsen av hva som skulle være å anse som et konsolidert konsern, slik at flere norske virksomheter har vært i tvil om de ville være omfattet av ordningen. Mange konsern har enkeltselskaper som kunne hatt nytte av garantiordningen, men som er avskåret som følge av konsolideringsvilkåret.

Det klargjøres nå at forskriften endres til også å gjelde større selskaper, men med en maksimal låneramme på 150 millioner kroner per bedrift.

Våre advokater er tilgjengelige for spørsmål og bistand med søknader:

 


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart