Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 27.03.2019

Chambers Europe lanserte nylig sine kåringer for 2019. Ro Sommernes topprangeres og anbefales, også i år, og flere av våre advokater fremheves som spesielt dyktige innenfor sine fagfelt.

Firmaet rangeres på øverste nivå innen insolvens og restrukturering, og scorer også høyt innen fast eiendom. Syv av våre advokater er rangert i toppsjiktet på sine fagfelt, hvorav to har fått utmerkelsen "Senior Statespeople".

Chambers and Partners er et anerkjent juridisk ratingbyrå som hvert år rangerer advokater og advokatfirmaer på bakgrunn av på grundige undersøkelser. Rangeringen tar utgangspunkt i juridiske ferdigheter, profesjonell adferd, klienthåndtering, kommersielle evner, grundighet, engasjement og andre kvaliteter som anses som viktige for klienter. Rangeringen gjøres i Bands fra 1 til 6, hvorav 1 er best.

Ro Sommernes har i en årrekke utmerket seg innen insolvens og restrukturering, og rangeres også i år som Band 1. Firmaet anses som et av de beste i landet på dette fagområdet.

Knut Ro bemerker seg ene og alene på topp som "Senior Statespeople" og beskrives som "the godfather of Norwegian bankruptcy". Kilder betegner ham som "legendary in insolvency, still the number one".

Håvard WikerErik Sandtrø og Nils Holger Koefoed rangeres også i toppsjiktet innen insolvens og restrukturering. Håvard Wiker er en anerkjent profil i bransjen og beskrives som "one of the sharpest minds in insolvency law". Erik Sandtrø bemerker seg med "vast experience in both bankruptcy and restructuring". Nils Holger Koefoed fremheves som "practical and solution-oriented" og får svært gode tilbakemeldinger fra klienter som understreker at han har en "practical and strategic understanding of business and a strong ability to negotiate with creditors".

Firmaets avdeling for fast eiendom og to av avdelingens partnere får også positiv omtale i Chambers 2019-kåringen. Særlig roses avdelingen for sin kompetanse innen hotellvirksomhet og investeringer. Henrik A. Christensen beskrives som "solution-oriented" og utmerker seg med sin "commercial awareness and effectiveness". Nils Petter Hansson fremheves for "wealth of experience representing clients in commercial real estate matters, as well as litigation and general M&A".

Erling Lind rangeres som "Senior Statespeople" innen shipping og offshore og beskrives av markedskilder som "impressive, with a huge reputation and a huge amount of experience and intelligence".

Vi setter stor pris på denne anerkjennelsen, og lar det tjene som inspirasjon for videre arbeid.

 


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart