Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 20.03.2018

Chambers Europe lanserte nylig sine kåringer for 2018. Ro Sommernes ble både topprangert og anbefalt, og flere av våre advokater ble fremhevet som særlig dyktige innenfor sine fagfelt.

Firmaet er topprangert innenfor insolvens og restrukturering, anbefalt innenfor fast eiendom, og syv av våre advokater fremheves som særlig dyktige innenfor sine fagfelt.

I mars 2018 ble rangeringene til Chambers Europe lansert. Chambers and Partners er et anerkjent juridisk ratingbyrå og rangerer årlig advokater og advokatfirmaer basert på grundige undersøkelser. Chambers and Partners rangerer advokatfirmaer i Bands fra 1 til 6, hvor 1 er best. Rangeringen tar utgangspunkt i firmaenes juridiske ferdigheter, profesjonell adferd, klienthåndtering, kommersielle evner, grundighet, engasjement og andre kvaliteter som anses som viktige for klienter.

Ro Sommernes advokatfirma har i flere år havnet i toppsjiktet hva gjelder insolvens og restrukturering, og ble også i 2018 rangert som Band 1 blant de beste i landet innenfor dette kompetansefeltet. I tillegg ble Knut Ro, Håvard Wiker, Nils Holger Koefoed og Erik Sandtrø fremhevet som særlig dyktige innen insolvens og restrukturering. Knut Ro ble også rangert som «Star Individual» og beskrevet som «the godfather of Norwegian bankruptcy». Nils Holger Koefoed er ny i rangeringen av året. Han ble lagt merke til på bakgrunn av gode tilbakemelder fra klienter som: «He has practical and strategic understanding of business and a strong ability to negotiate with creditors.».

Firmaets avdeling for fast eiendom og to av avdelingens partnere ble også fremhevet av Chambers. Avdelingen roses spesielt for sin kompetanse med å håndtere spørsmål relatert til hotellvirksomhet og investering. Avdelingen omtales av klienter som «very good at expediting the process and are hands-on», «high-quality teams with good depth» og roses for god service. Partner Henrik Christensen roses av sine klienter for sin «commercial awareness and effectiveness» og omtales som «solution-oriented». Partner Nils Petter Hansson ble fremhevet for sin «wealth of experience representing clients in commercial real estate matters, as well as litigation and general M&A».

Erling Lind ble rangert som «Senior Statesmen» innenfor shipping og ble omtalt av klienter som «very efficient» og «helpful».

Vi setter stor pris på tilbakemeldingene og anerkjennelsen fra våre klienter, og lar det tjene som inspirasjon til videre arbeid.

 


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart