Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 06.01.2017

Ro Sommernes bistod Unified Messaging Systems ASA med årets første børsnotering.

Den 6. januar 2017 ble aksjene i Unified Messaging Systems ASA tatt opp til notering på Oslo Axess, under ticker «UMS», og det ble hentet inn NOK 62,5 millioner i en emisjon i forbindelse med noteringen. Unified Messaging Systems ASA er et norsk teknologiselskap med virksomhet innen befolkningsvarslingsløsninger. Ro Sommernes bistod Unified Messaging Systems ASA med børsnoteringen. Tilrettelegger var Arctic Securities ASA. Vårt team har blant annet bestått av Henrik A. Christensen, Henrik Hareide Nilsen og Thomas Monsen.


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart