Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 20.12.2016

Ro Sommernes bistod Solon Eiendom AS og Bionor Pharma ASA med en RTO (reverse takeover).

I desember 2016 gjennomførte Solon Eiendom AS og Bionor Pharma ASA en RTO (reverse takeover), hvor Bionor Pharma ASA overtok mer enn 90 % av aksjene i Solon Eiendom AS og utstedte vederlagsaksjer Bionor Pharma ASA til aksjonærene i Solon Eiendom AS. Bionor Pharma ASA endret navn til Solon Eiendom ASA som ledd i transaksjonen, og ny ticker er «SOLON». Solon Eiendom ASA er notert på Oslo børs (hovedlisten). Ro Sommernes har bistått Solon Eiendom AS i transaksjonen, og vårt team har bestått av Henrik A. Christensen og Nils Petter Hansson


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart