Gå til innholdet
Bilde av Hanne Birkelund
Mobil: (+47) 97 04 50 77
E-post: hb@rosom.no
Språk: Norsk og engelsk

Hanne Birkelund er utdannet Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen 2008.

Birkelund ble ansatt som advokatfullmektig i Ro Sommernes i juni 2008, som fast advokat i 2012 og som senioradvokat i 2017. Hun fikk advokatbevilling i 2010.

Birkelund arbeider i hovedsak med fast eiendoms rettsforhold, entreprise og prosedyre/tvisteløsning.

Birkelund har tidligere arbeidserfaring fra Advokatfirma MNA Handeland Døssland & Co. Hun har også vært arbeidsgruppeleder og sensor ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Publikasjoner:

"Rimelighetssensur av avbestillingsgebyr til skade for boligkjøper?", publisert i Tidsskrift for Eiendomsrett nr. 2/2010 årgang 6

"In-house procurement: To what extent may public authorities organise themselves in stock companies and subsequently award these companies contracts withuot prior tendering?", publisert på www.nho.no

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no