Gå til innholdet
Bilde av Lynne Skajaa
Mobil: (+47) 47 67 44 38
E-post: lska@rosom.no
Språk: Norsk og engelsk

Lynne Skajaa er utdannet LL.B. ved Universitetet i Glasgow i 1988, Dip.Leg.Pract ved Universitetet i Glasgow i 1989 og LL.M. i Sjørett ved Universitetet i Southampton i 2003. Hun fikk advokatbevilling i 1995.

Skajaa tiltrådte som partner i Ro Sommernes fra 1. januar 2018.  

Skajaa arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på sjørett, bank og finansrett, selskapsrett og transaksjoner. Hun har utstrakt erfaring med å bistå rederier og finansieringsinstitusjoner innenfor komplekse kommersielle transaksjoner og forhandlinger.

Skajaa har tidligere vært advokat i advokatfirma Wiersholm AS. Hun har også utstrakt arbeidserfaring fra Storbritannia og har jobbet som internjurist i Nevion Europe AS og Tandberg Television Limited, som advokat i Bond Dickinson, Watson Farley & Williams og som fullmektig i Maclay Murray & Spens. Skajaa har også undervist på Universitet i Southampton. 

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no