Gå til innholdet
Bilde av Eystein Eriksrud
Mobil: + 47 93 44 91 55
E-post: ee@rosom.no
Språk: Norsk, engelsk og fransk

Eystein Eriksrud er utdannet cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1996.

Eriksrud arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på sjørett, bank og finans, mergers & acquisitions, andre transaksjoner og restrukturering. Gjennom sin karriere har Eriksrud opparbeidet seg uvurderlig kunnskap og bred erfaring fra industri- og offshoresektoren, både som rådgiver og i lederroller.

Eriksrud tiltrådte som partner i Ro Sommernes 30. september 2019. Han er en del av vår avdeling for shipping, offshore og finans og har omfattende kompetanse og lang erfaring fra fagfeltet.

Eriksrud har vært direksjonssekretær i Kværner ASA, juridisk direktør i Siem Industries Group (med base i London), partner i advokatfirmaet Wiersholm og viseadministrerende direktør i Siem Industries Inc. Han har også hatt, og har fremdeles, en rekke styreverv.

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no