Gå til innholdet
Bilde av Niels Kristian Axelsen
Mobil: (+47) 90 07 21 12
E-post: nka@rosom.no
Språk: Norsk og engelsk

Niels Kristian Axelsen er utdannet cand. jur. ved Universitet i Oslo i 1996, og dr. juris i 2007.

Niels Kristian Axelsen driver i dag egen advokatvirksomhet i kontorfellesskap med Ro Sommernes. 

Axelsen arbeider hovedsakelig med saker knyttet til eiendom og entreprise, transaksjoner, rådgivning knyttet til compliance-problematikk (innsidehandel, markedsmisbruk og hvitvasking) og prosedyre. Axelsen har også vært foreleser for Juristenes Utdanningssenter, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Konkursrådet, Skattedirektoratet m.fl. Han har skrevet doktoravhandling på Juridisk fakultet i Oslo om den strafferettslige regulering av innsidehandel, markedsmanipulasjon og hvitvasking knyttet til mellommannsvirksomhet.

Axelsen har tidligere arbeidet som forsker og var stipendiat ved Juridisk fakultet i Oslo, hvor han også skrev sin juridiske doktorgradsavhandling. Han har arbeidet som advokat fra 2007. Axelsen var partner i Ro Sommernes fra 2012 frem til juni 2017.

Publikasjoner:

  • "Grønne leieavtaler" i Estate Lokaler nr. 5 juni 2015 av Niels Kristian Axelsen og Trond Kvisgaard.

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no