Gå til innholdet
Bilde av Pia Skjørshammer Klafstad - i permisjon
E-post: psk@rosom.no
Språk: norsk og engelsk

Pia Skjørshammer Klafstad er utdannet Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2017.

Skjørshammer Klafstad ble ansatt som advokatfullmektig i Ro Sommernes i august 2017.

Skjørshammer Klafstad har skrevet masteroppgave innen straffeprosess med tittelen «Aksjeselskapers vern mot selvinkriminering». 

Skjørshammer Klafstad har arbeidserfaring fra traineeopphold i Ro Sommernes advokatfirma DA, advokatfirmaet Kasowitz Benson Torres LLP i New York og som praktikant i Finansdepartementet, skattelovavdelingen. Hun har vært fast kreditorutvalg ved Oslo Byfogdembede. Hun var også med på Oslo-laget i Den Nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter i 2016. Laget vant konkurransen og fikk prosedere en finale i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Skjørshammer Klafstad er p.t. i permisjon og ansatt som dommerfullmektig ved Halden tingrett.

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no