Gå til innholdet
Bilde av Malin Johanna Källström
Mobil: (+47) 95 94 46 91
E-post: mjk@rosom.no
Språk: Norsk og engelsk

Malin Johanna Källström er utdannet Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2016.

Källström tiltrådte som advokatfullmektig i Ro Sommernes i mai 2019. Hun har tidligere erfaring som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA (SANDS), i tillegg til flere traineeopphold i forretningsjuridiske advokatfirma i Oslo.

Källström har skrevet masteroppgave innen konkursrett med tittelen «Rettslig utgangspunkt for konkursboets tilgang til skyldnerens dokumenter, og betydningen dette har for innsynsretten».

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no