Gå til innholdet
Bilde av Håkon Hellerud
Mobil: (+47) 45 42 60 16
E-post: hh@rosom.no
Språk: Norsk og engelsk

Håkon Hellerud er utdannet Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2016.

Hellerud ble ansatt som advokatfullmektig i Ro Sommernes i februar 2017.

Hellerud har skrevet masteroppgave innen sivilprosess med tittelen «Skjerpet beviskrav i sivile saker med belastende faktum – særlig om avhendingsloven § 3-7».

Tidligere har Hellerud vært trainee i flere Oslo-baserte advokatfirma. Han har også vært oppgaveretter og kollokvieveileder ved Det juridiske fakultet i Oslo. 

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no